Skip directly to content

Diagnoosina levinnyt rintasyöpä

Lähes tuhat suomalaista naista saa vuosittain kuulla sairastuneensa levinneeseen rintasyöpään. Siihen ei ole parantavia hoitoja. Moni potilas pystyy kuitenkin elämään rintasyövän kanssa melko normaalia arkea huomattavan pitkään.

Levinnyt eli metastasoitunut rintasyöpä tarkoittaa rinnasta muualle kehoon levinnyttä syöpää. Siinä rinnan pahanlaatuiset syöpäsolut ovat muodostaneet etäpesäkkeitä rinnan ja sen lähellä sijaitsevien imusolmukealueiden ulkopuolelle, tyypillisimmin luustoon, keuhkoihin tai maksaan, joskus myös aivoihin.

“Syöpää löytyi luustosta, keuhkosta ja rintaontelosta – myös keuhkoputkesta.”

Minna

Etäpesäkkeiden sijainti vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia oireita syöpä aiheuttaa ja miten se vaikuttaa potilaan päivittäiseen elämään. Esimerkiksi luustoon levinnyt rintasyöpä saattaa aiheuttaa kovia kipuja, kun taas aivoihin levinnyt syöpä voi ilmetä päänsärkynä tai huimauksena.

Kun ennuste ei olekaan paraneminen

Noin 5–10 prosentilla rintasyöpään sairastuneista havaitaan etäpesäkkeitä jo sillä hetkellä, kun rintasyöpä ensimmäisen kerran todetaan. Lisäksi noin 15–20 prosenttia paikalliseen rintasyöpään sairastuneista, joiden hoitotavoite on aikanaan ollut paranemiseen tähtäävä, sairastuvat myöhemmin levinneeseen rintasyöpään.

Levinnyttä rintasyöpää ei nykylääketieteen keinoin pystytä parantamaan. Keskimääräinen elinaikaennuste on noin kolme vuotta, mutta mukaan mahtuu myös monia, jotka elävät sairauden kanssa huomattavasti pidempään. Levinnyttä rintasyöpää onkin joskus kuvattu myös krooniseksi sairaudeksi.

“Lääkäri sanoi, ettei tätä saada enää pois.”

Katja-Marika

Alati kehittyvistä hoidoista huolimatta levinnyt rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin kuolemaan johtava syöpäsairaus: 800 naista menehtyy siihen joka vuosi. Voimavaroja rintasyöpätutkimukseen, sen hoitoon ja potilaiden seurantaan tarvitaan siis nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän, kun väestö ikääntyy ja rintasyöpäpotilaiden määrän odotetaan yhä kasvavan.

Levinneeseen rintasyöpään sairastuneiden odotuksia

Syöpähoidoilla viivytetään taudin etenemistä

Levinneeseen rintasyöpään sairastuneet naiset ovat varsin erilaisen tilanteen edessä kuin paikallisen rintasyöpädiagnoosin saaneet. Koska parantavaa hoitokeinoa ei ole, sairastuneet saavat syöpähoitoja koko loppuelämänsä ajan. Hoidoilla pyritään hidastamaan syövän etenemistä, vähentämään sairaudesta aiheutuvia oireita ja kohentamaan potilaan yleisvointia ja elämänlaatua. Sairautta hoidetaan pääasiassa lääkehoidoilla, mutta sädehoidosta ja joskus leikkaushoidostakin voidaan saada hyvää apua hankaliin oireisiin.

Jokaisen potilaan sairaus on omanlaisensa ja hoito suunnitellaan siksi yksilöllisesti. Samat hoidot eivät toimisikaan kaikilla: esimerkiksi hormonireseptoripositiivista rintasyöpää voidaan hoitaa hormonaalisella lääkehoidolla, joissakin tilanteissa hormonireseptoripositiivisen solun jakautumista estävään täsmähoitoon yhdistettynä, kun taas HER2-positiivinen rintasyöpä reagoi yleensä hyvin HER2-tekijään kohdistuvaan täsmälääkehoitoon.

Juuri HER2-positiivisen levinneen rintasyövän hoitoon on viime vuosien aikana saatu useita tehokkaita lääkkeitä. Sen sijaan esimerkiksi niin kutsuttuun kolmoisnegatiiviseen rintasyöpään ei ole saatavilla täsmähoitoja. Erityisesti tällöin myös solunsalpaajahoidolla eli sytostaateilla on tärkeä rooli potilaan hoitosuunnitelmassa.

Jos levinnyt rintasyöpä etenee valitun hoidon aikana, vaihdetaan hoito johonkin toiseen saatavilla olevaan vaihtoehtoon, joka vaikuttaa sopivimmalta potilaan sen hetkiseen sairauden kulkuun. Myös erilaiset tukihoidot, kuten kivunlievitys ja hyvän ravitsemustilan säilyttäminen, ovat tärkeitä potilaan yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta.

Rintasyövän hoito kuuluu erikoissairaanhoidon piiriin. Potilaan hoitolinjoista päätetään useimmiten moniammatillisissa kokouksissa, joihin osallistuvat syöpä- ja sädehoitolääkärin lisäksi leikkaushoitoon, kuvantamiseen ja patologiaan erikoistuneet lääkärit.

Kaikkien ääni kuuluviin

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilaiden hoidon tavoitteena on, että sairastuneet voisivat elää täyttä elämää niin pitkään kuin mahdollista. Yhtä tärkeää on kuitenkin lievittää sairauden henkistä taakkaa. Lääkäriltä saatu tieto parantumattomasta sairaudesta herättää usein monenlaisia tunteita, kuten ahdistusta ja surua.

Viime vuosina tietoisuus rintasyövästä on kasvanut huomattavasti ja siitä puhutaan julkisuudessa paljon. Monien käsitys taudista ja sen luonteesta keskittyy kuitenkin edelleen paikalliseen rintasyöpään ja sen hyvään ennusteeseen. Yleisestä ilmapiiristä johtuen moni levinnyttä rintasyöpää sairastava saattaa tuntea jäävänsä näkymättömiin. Olennaista onkin saada myös heidän äänensä kuuluville, muiden tarinoiden rinnalle.

Lyhyesti

  • Levinneeseen rintasyöpään sairastuu lähes 1 000 suomalaista naista joka vuosi.
  • Hoito räätälöidään aina yksilöllisesti mm. sairauden erityispiirteet huomioiden.
  • Parannuskeinoa ei toistaiseksi tunneta, mutta moni potilas elää sairaudesta huolimatta huomattavan pitkään.