Skip directly to content

Yli 5 000 erilaista rintasyöpää

Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu yli 5 000 naista. Jokaisen syöpätapauksen taustalla on erilaiset syyt, ja jokainen syöpä ilmenee ja käyttäytyy omalla tavallaan.

Rintasyöpä tarkoittaa rinnan pahanlaatuista kasvainta. Se syntyy, kun rintarauhasen terveet solut syystä tai toisesta muuttuvat pahanlaatuisiksi ja alkavat jakautua hallitsemattomasti. Pahanlaatuinen kasvain voi myös levitä muualle elimistöön ja se on hoitamattomana potilaalle hengenvaarallinen.

“Mä huomasin rinnassa aran kohdan.”

 Anita

Joka kahdeksas nainen saa rintasyövän

Rintasyöpä on jo pitkään ollut suomalaisten naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastutaan keskimäärin useammin kuin monissa muissa Euroopan maissa: joka kahdeksas suomalainen nainen saa rintasyövän jossain vaiheessa elämäänsä. Tälläkin hetkellä maassamme elää noin 67 000 rintasyövän sairastanutta tai sitä sairastavaa naista.

Riski sairastua rintasyöpään kasvaa iän myötä. Kun väestö ikääntyy, myös rintasyöpään sairastuneiden määrä lisääntyy. Yli puolet rintasyövistä todetaan kuitenkin työikäisillä. Sen sijaan nuorilla naisilla ja miehillä rintasyöpä on harvinainen. Kaikkia rintasyövän riskitekijöitä ei tunneta, mutta muun muassa joidenkin hormonaalisten tekijöiden (kuten varhainen kuukautisten alkamisikä ja myöhään alkavat vaihdevuodet), ylipainon ja alkoholinkäytön on todettu lisäävän sairastumisen riskiä.

Rintasyöpä Suomessa

Rintasyöpien runsas kirjo

Rintasyöpä ei ole vain yksi sairaus, vaan ennemminkin joukko erilaisia sairauksia. Yhteisestä nimestään huolimatta jokainen rintasyöpä on omanlaisensa: ne käyttäytyvät toisistaan poikkeavin tavoin eivätkä samat hoidot toimi kaikilla. Mahdollisuus parantua rintasyövästä riippuu pääasiassa kasvaimen levinneisyydestä.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa rintasyöpä todetaan, sitä parempi sen ennuste yleensä on. Siksi suomalaiset kunnat järjestävät naisille maksuttomia mammografiaseulontoja 50 ikävuodesta alkaen. Myös rintojen omatarkkailua suositellaan.

Tyypillisesti yksittäisenä kudosmassana ilmenevä varhain todettu rintasyöpä pystytään usein parantamaan leikkauksella ja mahdollisilla liitännäishoidoilla, kuten lääkehoidolla ja sädehoidolla, syövän biologiasta riippumatta. Yli 90 % paikalliseen rintasyöpään sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua sairastumisesta.

Riski rintasyövän uusiutumiseen on kuitenkin olemassa: lähes 30 prosenttia paikallisen rintasyöpädiagnoosin saaneista sairastuu uudelleen rintasyöpään jossain vaiheessa elämäänsä. Useimmiten uusiutunut rintasyöpä todetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä sairastumisesta. Tauti voi kuitenkin uusiutua jopa 20 vuoden jälkeen.

“Olin siinä käsityksessä kuten monet muutkin, että se paranee aina.”

Leena

Osa rintasyövistä on jo taudin toteamishetkellä lähettänyt etäpesäkkeitä rinnan ja sen lähelle sijaitsevien imusolmukealueiden ulkopuolelle. Myös ensin paikalliseksi todettu rintasyöpä voi joskus uusiutua etäpesäkkeisenä tautina. Tällöin puhutaan levinneestä eli metastasoituneesta rintasyövästä. Sitä ei nykylääketieteen keinoin pystytä parantamaan: sen sijaan hoitojen tavoitteena on potilaan elinajan pidentäminen, taudista aiheutuvien oireiden vähentäminen ja hyvän elämänlaadun ylläpitäminen. Monet niistäkin potilaista, joita ei voida pysyvästi parantaa, pystyvät kehittyneiden syöpähoitojen ansiosta elämään pitkään. 

Toinen puoli totuudesta

“Rintasyövän ennuste on parantunut.” “Syövän hoito Suomessa on Euroopan kärkitasoa.” Nämä ovat usein luettuja uutisia – ja totta. Valtakunnalliset rintasyöpäseulonnat nopeuttavat rintasyöpien havaitsemista aikaisemmassa vaiheessa, ja erilaiset kampanjat lisäävät ihmisten tietoisuutta sairaudesta. Tietoisuus eri rintasyöpätyypeistä on myös lisääntynyt, hoidot ovat kehittyneet ja hoitovaihtoehtoja on tullut lisää: rintasyöpäpotilaat saavat Suomessa hyvää moniammatillista hoitoa.

Toisaalta vaietumpi totuus on se, ettei levinneen rintasyövän hoitotuloksissa ole pitkään aikaan tapahtunut merkittäviä muutoksia joitakin rintasyövän alatyyppejä lukuun ottamatta: levinnyttä rintasyöpää sairastavan potilaan keskimääräinen elinaika on noin kolme vuotta. Paljon on siis vielä tehtävissä.

Lyhyesti

  • Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa. 
  • Rintasyöpä ei ole vain yksi sairaus, vaan joukko eri tavoin ilmeneviä ja käyttäytyviä sairauksia.
  • Mahdollisuus parantua rintasyövästä riippuu pääosin kasvaimen levinneisyydestä.